REGULAMENT- SIMULARE ADMITERE
 1. Accesul participanților în sala de examen se va face începând cu ora 8:30 numai pe baza Cărții de Identitate, doar după achitarea taxei de participare.
 2. La ora 09:00 ușile sălilor de examen vor fi închise: niciun participant nu va mai putea să intre, respectiv să iasă din sală până în momentul în care nu a predat lucrarea.
 3. Nu este permisă intrarea participanților în sala de examen cu:
 • Mâncare;
 • Țigări;
 • Materiale informative;
 • Aparate ce emit și recepționează unde radio.
 1. Participanții care vor intra în sală cu telefoane mobile sau alte aparate electronice le vor închide și le vor așeza la marginea băncii.
 2. Participanții nu au voie să vorbească între ei (eventualele întrebări sau nelămuriri vor fi adresate celui mai apropiat Supraveghetor, fără a-i deranja pe ceilalți participanți). Orice conversație între participanți va fi sancționată cu anularea lucrării și eliminarea din Examen.
 3. Participantul are voie sa părăsească sala de Examen după o oră și jumătate de la începerea examenului. Părăsirea sălii de examen înainte de termen se sancționează cu nevalidarea lucrării.
 4. Dacă un participant prezintă probleme de sănătate în timpul examenului și dorește să părăsească sala, acesta va anunța cel mai apropiat Supraveghetor și va fi însoțit în afara sălii, urmând să poată relua examenul dacă starea îi va permite. În cazul în care starea de sănătate a participantului nu îi poate permite reluarea examenului, atunci acesta va părăsi concursul și va fi îndrumat către o unitate medicală.
 5. Șeful Comisiei este îndreptățit să verifice orice suspiciune de fraudă. Dovedirea oricărei tentative de fraudare a Examenului va fi sancționată cu eliminarea din sală și anularea lucrării.
 6. Pe parcursul Examenului, candidații vor fi anunțați care este timpul efectiv de lucru rămas.
 7. După expirarea celor 3 ore, Șeful de Comisie va anunța încheierea Examenului. Participanții au obligația de a lăsa pixurile jos și de a preda lucrarea. Orice tentativa de a mai scrie după terminarea celor 3 ore va fi sancționată cu anularea lucrării.
 8. După strângerea tuturor lucrărilor, participanții vor aștepta în bancă să fie strigați de către Corector.
 9. Corectarea se face în prezența participantului și a unui martor. Ambii au obligația de a urmări numărătoarea Corectorului și de a semnala eventualele erori.
 10. După corectarea lucrării proprii și pe cea a martorului, participantul își poate recupera obiectele predate Comisiei la intrarea în sală și poate părăsi sala.
COMISIA DE EXAMINARE VĂ UREAZĂ SUCCES!